top of page

Coaching & modelvoorwaarden

Coaching voorwaarden Paws and memories - versie 1.1 - 8 oktober 2021

DEELNEMERS

Boeking

Het boeken van een coaching kan via het formulier op de website waarin de gevraagde gegevens mee gestuurd dienen te worden. Een boeking is pas definitief na bevestiging via mail door Paws and memories en de betaling van de factuur.

Betaling

Na boeking zal de deelnemer een factuur ontvangen. Indien de deelnemer het volledige bedrag niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen betaald, dan heeft de organisator het recht de boeking te annuleren.

Annulering 

In geval van annulering door de deelnemer voor aanvang van de coaching, om welke redenen dan ook, worden volgende administratieve annuleringskosten in rekening gebracht:

– annulering 4 tot 2 weken voor aanvang van de coaching, - er wordt 25% van de totaalsom in rekening gebracht

– annulering 2 tot 1 weken voor aanvang van de coaching, - er wordt 50% van de totaalsom in rekening gebracht

– annulering binnen 1 week voor aanvang van de coaching, - er wordt 100% van de totaalsom in rekening gebracht. 

Overdracht 

 

Indien de deelnemer zelf niet in staat is om aan de coaching deel te nemen, dan mag een andere persoon deze plaats innemen. Dit dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de coaching gemeld worden aan de organisator. ​

Slecht weer 

 

Bij matig voorspelde weersomstandigheden zal de coaching doorgaan, tenzij Paws and memories anders beslist.

Mocht er ondanks de matig voorspelde weersomstandigheden, toch onverwacht erg slecht weer opkomen tijdens de coaching, dan is teruggave van het coachingbedrag niet mogelijk.

Paws and memories behoudt zich het recht voor om een workshop van locatie of datum te veranderen indien zij dit nodig acht.​

Te weinig deelnemers

 

Indien de situatie voordoet dat er te weing deelnemers zijn om de coaching te laten doorgaan, dan is Paws and memories gerechtigd de coaching te verplaatsen of te annuleren. 

Betaalde kosten voor deelname aan een coaching worden niet terug betaald maar omgezet in een tegoedbon voor deelname aan coaching op een andere datum.

Aansprakelijkheid 

Paws and memories aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen voor- tijdens of na de coaching.

Paws and memories is niet aansprakelijk voor beschadigingen van eigendommen van deelnemers.

Coachingmateriaal

Deelnemers zijn niet gerechtigd om coachingmateriaal, zoals hand-outs of cursusmateriaal, op enige wijze te kopiëren, aan derden af te staan of in gebruik te geven aan derden.

Copyright en Auteursrecht

Deelnemers behouden het copyright en auteursrecht van de foto's die zij zelf gemaakt hebben. Zij kunnen de door hen gemaakte foto's voor elk doeleinde gebruiken.

Overig

Elke deelnemer gaat ermee akkoord om ten minste 2 afgewerkte digitale foto's per model af te leveren aan de eigenaar van het model als dank voor hun aanwezigheid tijdens de coaching. Deze dienen in hoge resolutie zonder logo en in lage resolutie met logo voor gebruik op sociale media in JPG formaat afgeleverd te worden. In geen enkel geval kan een eigenaar van een model aanspraak maken op een RAW- of PSD- bestand.

EIGENAREN VAN HONDMODELLEN

Vergoeding

Bij deelname aan een TFP opdracht of wanneer je hond model staat tijdens een coaching zal er geen vergoeding betaald worden aan de eigenaar van het model. Er zal door de eigenaar van het model ook geen vergoeding betaald dienen te worden aan de fotograaf die deelneemt aan de coaching.

De eigenaar van een hond model zal van elke deelnemer tenminste 1 (tenzij anders overeengekomen) afgewerkte foto ontvangen, zowel in hoge resolutie zonder logo voor persoonlijk gebruik als in lage resolutie met logo voor gebruik op sociale media. Paws and memories is echter niet aansprakelijk voor het leveren van of de geleverde foto's van de deelnemers. De eigenaar van de hond die model staat ontvangt van de fotograaf van Paws and memories 1 foto in lage resolutie met logo voor gebruik op sociale media. Extra foto's of hoge resolutie foto's kunnen bijbesteld worden.

Aansprakelijkheid 

Paws and memories aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van modellen en hun eigenaar, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen voor- tijdens of na de coaching.

Paws and memories is niet aansprakelijk voor beschadigingen van eigendommen van modellen en hun eigenaar.

Copyright en Auteursrecht

De gemaakte foto's vallen onder bescherming van het auteursrecht en blijven eigendom van de fotograaf.

De fotograaf behoudt zicht het recht voor de foto's te gebruiken voor eigen promotionele doeleinde en publicaties zoals, maar niet uitsluitend, website, blog, portfolio, advertenties, sociale media, drukwerk, media, fotowedstrijden.

Overig

De eigenaar kan geen beroep doen op foto's die volgens Paws and memories en/of de deelnemer niet geschikt zijn.

De eigenaar kan geen aanspraak maken op RAW- of PSD bestanden of op onafgewerkte JPG bestanden.

Enkel de foto's met logo mogen op sociale media geplaatst worden, hierbij dient steeds de naam van de cursist vermeld te worden alsook dat de foto gemaakt is tijdens een coaching van Paws and memories.

De ontvangen foto's mogen op geen enkele manier bewerkt of bijgesneden worden ook mag er geen (instagram) filter over de foto's geplaatst worden. Het logo mag nooit verwijderd worden.

Paws and memories behoudt zicht het recht voor om een model te verwijderen uit de coaching groep wanneer deze onaanvaardbaar gedrag vertoont of wanneer Paws and memories van mening is dat deelname aan de coaching niet ten goede komt van het welzijn van het model.

bottom of page