top of page

Privacy policy & Cookies

Privacy policy Paws and memories - versie 2.1 - 14 december 2022

Algemeen

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Cindy Van Osch – Paws and memories persoonsgegevens verzamelt en welke rechten jij hebt met betrekking tot deze gegevens.          

Cindy Van Osch – Paws and memories wonende te 2243 Zandhoven, drijft handel onder de naam Cindy Van Osch – Paws and memories, eenmanszaak met vestigingsadres 2243 Zandhoven en BTW-nummer BE 0738.777.833. Naar Cindy Van Osch – Paws and memories wordt hierna verwezen als ‘Paws and memories’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

 

In verband met vragen rond deze verklaring kan je Paws and memories bereiken op info@pawsandmemories.com.

 

Verwerkte persoonsgegevens

Paws and memories verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten, zoals de website, en/of degene die door jezelf worden verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt Paws and memories aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op jouw verantwoordelijkheid.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Foto

Dit gebeurt door opslag in het persoonlijke digitale dossier van de klant.

Omdat personen worden vastgelegd op foto, verwerkt Paws and memories ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zo is op een foto jouw ras/etniciteit zichtbaar). Doordat je je laat fotograferen geef je echter toestemming om deze foto’s te gebruiken voor de beschreven doeleinden.

Via haar website noch dienst heeft Paws and memories de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Jij staat zelf in voor de juistheid van de door jou verstrekte gegevens en dient Paws and memories te verwittigen zodra er wijzigingen zijn.

 

Redenen van verwerking

Paws and memories verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • telefoonnummer en e-mailadres, om je te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening te uitvoeren (bijvoorbeeld: het plannen van een fotoshoot),

 • naam en e-mailadres, om jouw betaling af te handelen,

 • adresgegevens en e-mailadres, om goederen en diensten bij jou af te leveren,

 • foto, om de opdracht uit te voeren en de portfolio te vervolledigen

 • naam en e-mailadres, om je een nieuwsbrief te versturen om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden, indien je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven of indien er een goede reden bestaat voor ons om aan te nemen dat je hierin geïnteresseerd zou zijn

 • als er gegevens worden gevraagd om deel te nemen aan een wedstrijd of om een freebie te ontvangen, worden deze enkel daarvoor gebruikt tenzij je bijkomende toestemming geeft voor gebruik voor marketing

In elke marketing e-mail krijg je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Paws and memories neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Duur van de bewaring

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld, zoals hierboven aangegeven. Facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de boekhoudwetgeving dit verplicht.

Foto’s genomen tijdens fotoshoots worden 5 jaar bewaard, gezien ze onderdeel uitmaken van de portfolio. 

Beveiliging

Paws and memories heeft zich zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorzien wij in met wachtwoord beveiligde IT, hebben wij een alarm-beveiliging en zijn alle medewerkers die bij ons aangesloten zijn verbonden aan en geïnformeerd over het privacy-beleid. Paws and memories doet op deze manier alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Paws and memories deelt jouw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: boekhouder). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken naar aanleiding van een instructie van ons (bijvoorbeeld: voor het drukken van een fotoalbum of fotoafdrukken), sluiten wij een overeenkomst om ervoor te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt behouden als jou in deze privacyverklaring wordt beloofd. Paws and memories blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Voor de toegang van derden tot cookie gegevens, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je kan deze inzien, corrigeren of verwijderen. Je kan bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar je toe te zenden, of naar een andere door jou genoemde organisatie over te dragen. Incomplete of incorrecte gegevens moeten wij aanvullen of corrigeren. Je kan ook jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paws and memories.  Zo heb je het recht ons te vragen jouw gegevens te verwijderen wanneer wij geen reden meer hebben om deze te bewaren en/of verwerken.

Om deze rechten uit te oefenen hoef je ons enkel maar te contacteren via de bovengenoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt gevraagd jouw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen [4 weken], op jouw verzoek. Een verzoek indienen is kosteloos, tenzij het kennelijk ongegrond of buitensporig is. Dan kunnen er administratieve kosten worden aangerekend. 

Indien je na zo’n verzoek toch van mening bent dat wij jouw rechten geschonden hebben, heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). Gebruik daarvoor de volgende link:  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

Aanpassingen aan deze verklaring

Paws and memories behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

Laatst gewijzigd op 14 december 2022

Cookies Paws and memories - versie 2.1 - 14 december 2022

 

Wat zijn cookies?

 

Een cookie is een klein bestandje dat via deze website en door de browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Ze worden meestal gebruikt om bij te houden welke instellingen gebruikers hebben geselecteerd en welke acties ze op een site hebben ondernomen.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Persoonlijke informatie die wij over jou opslaan, kan eventueel wel worden gekoppeld aan de informatie die is verkregen via cookies. 

Verantwoordelijkheid

Cindy Van Osch – Paws and memories wonende te 2243 Zandhoven drijft handel onder de naam Cindy Van Osch – Paws and memories eenmanszaak met vestigingsadres 2243 Zandhoven en BTW-nummer BE 0738.777.833 en is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze website. Naar Cindy Van Osch – Paws and memories wordt hierna verwezen als ‘Paws and memories’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

 

In verband met vragen rond deze verklaring kan je Paws and memories bereiken op info@pawsandmemories.com.

 

Gebruikte cookies en redenen van verwerking

Paws and memories verwerkt de volgende soorten cookies.

 

Noodzakelijke technische cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze online diensten op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om het volgende te garanderen:

- Instellingen opslaan voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutie gegevens van je scherm

 • Je browserinstellingen uitlezen om onze website, inclusief de foto’s en reportages, optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven

 • De website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft

 • Je laten reageren op onze websites en in onze apps

 • Items in je winkelmandje houden.

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist, en deze kunnen niet worden uitgeschakeld. 

 

Preferentiecookies

 

Dit zijn cookies die jouw keuzes onthouden die jij op de website maakt, zodat je deze niet steeds opnieuw moet aangeven en je vlot van de website kunt gebruik maken. Het gaat om:

 • Taalinstellingen

 • Je regio

 • Gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Wij hebben wel je toestemming nodig om deze bij te houden. Dat doen we via de cookie-instellingen die op je scherm verschijnen wanneer je een van onze online diensten gebruikt. Je kan je toestemming via dezelfde instellingen ook altijd intrekken.

 

Prestatie-/statistische cookies


Deze verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze online diensten worden gebruikt. We kunnen hiermee statistische analyses maken, en aan de hand daarvan kunnen we onze online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren. Het gaat om de volgende informatie:

 • Hoe je op de website terechtkwam

 • Op welke (mobiele) applicatie je het meeste tijd doorbrengt

 • Welke links je hebt aangeduid

 • IP-adres

 

Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Toch hebben wij ook hiervoor je toestemming nodig. Dat doen we, apart voor onze en anderen hun cookies, via de cookie-instellingen die op je scherm verschijnen wanneer je één van onze online diensten gebruikt. Je kan je toestemming via dezelfde instellingen ook altijd intrekken.

Advertentie- en aanbevelingscookies

Deze volgen je reacties op advertenties en surfgedrag op onze en andere websites. Zo kunnen wij, op andere websites, en andere adverteerders, op onze site, advertenties tonen die bij jouw persoonlijke interesses passen en deze niet vaker tonen dan nodig. 

Ze helpen ons ook om meer gerichte aanbevelingen en suggesties kunnen doen bij het gebruik van onze online diensten. Bijvoorbeeld zorgen deze cookies ervoor dat de programma’s die je al hebt bekeken, niet opnieuw als suggestie verschijnen. Zo hopen we je in aanraking te brengen met nieuwe programma's en informatie die je boeiend vindt.  Wij zullen hiervoor wel altijd je toestemming vragen, apart voor onze en anderen hun cookies. Dat doen we via de cookie-instellingen die op je scherm verschijnen wanneer je een van onze online diensten gebruikt. Je kan je toestemming via dezelfde instellingen ook altijd intrekken.

Toegang van derden 

De gebruikte cookies kunnen zowel eerste partij- als derde partij cookies zijn. 

Eerste Partij Cookies

Dit zijn de noodzakelijke technische en preferentie cookies. Die worden louter gebruikt door onze site zelf om deze optimaal te laten functioneren. Het zijn ook onze eigen advertentiecookies.


Derde Partij Cookies 

Dit zijn ten eerste de cookies voor statistische gegevens. Wij gebruiken daarvoor cookies van Google Analytics. Wij hebben in principe geen invloed op hoe Google met de gegevens omgaat, maar dit bedrijf heeft in elk geval voor een passend beschermingsniveau gezorgd.

Omdat er sociale netwerksites op onze website zijn geïntegreerd, kan onze website echter ook nog ingebedde statistische cookies van deze bevatten. Via onze diensten verzamelen zijn zo informatie. Het gaat om Facebook, Instagram, Google+, Youtube, LinkedIn en Twitter. Wijzelf hebben geen invloed op wat die sociale netwerksites met hun cookies doen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de verklaringen die zij  hierover op hun eigen websites geven. 

Daarnaast plaatsen er ook enkele andere bedrijven dan wij advertentiecookies op onze site, meer bepaald de derde bedrijven achter de advertenties die je op onze site te zien krijgt.

Duur van de bewaring

De gebruikte cookies kunnen zowel permanente cookies als sessiecookies zijn.

Permanente cookies

Deze blijven op je computer of mobiele apparaat staan tot ze verlopen of tot ze worden verwijderd. In principe blijven ze niet langer aanwezig dan 12 maanden. 


Sessiecookies

Deze blijven slechts op je apparaat staan tot je stopt met browsen. Zo vervallen de noodzakelijke technische cookies bij het afsluiten van de browser.

Hoe kan je je cookie instellingen wijzigen?

Wil je bepaalde cookies uitschakelen of wissen of jouw cookie-instellingen (toestemmingen) aanpassen, ga dan naar de cookie-instellingen.

 

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je browser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet kan je de ‘Help’-functie in je browser raadplegen voor meer details.

 

Opmerking: als je je browser instelt op het uitschakelen van cookies of andere technologieën, kan het zijn dat je geen toegang hebt tot bepaalde delen van onze diensten en dat andere delen mogelijk niet naar behoren werken.

bottom of page